EN

מרכז לוגיסטי

  • מטה החברה ממוקם באזור התעשיה יבנה.
  • לחברה מרכז לוגיסטי מתקדם, בשטח בנוי כולל של 8,600 מטר רבוע הבנוי על שטח של כ- 19 דונם ומשמש לאחסנה ומרכז הפצה של מוצרים יבשים, מצוננים וקפואים.
  • לחברה מערך ליקוט קולי והפצה ממוחשבים על בסיס WMS.
  • לחברה מערך משאיות להפצת מוצרים מצוננים ויבשים לכל רחבי הארץ.
  • החברה עומלת על פתיחת מרכז לוגיסטי חדשני ומתקדם בתחילת שנת 2024.
  • החברה שוקדת על הרחבת המרכז הלוגיסטי כך שיאפשר אחסון של 20,500 משטחים בו זמנית.
נגישות