website.logistic

לחברה מרכז לוגיסטי ביבנה, המרכז את הפעילות הכללית של החברות למוצרים יבשים, מקוררים וקפואים: ג. ויליפוד וגולד פרוסט.
המרכז הלוגיסטי של וילי-פוד משתרע על שטח של כ-19 דונם, מתוכם כ-9000 מ"ר בנוי.
כ- 2300 מ"ר מתוך השטח הבנוי, משמש כשטח אחסנה למוצרים המקוררים של החברה.
ניהול המרכז הלוגיסטי מתבצע דרך מערכת ה-WMS, מערכת ממוחשבת לניהול מלאי.
לויליפוד מערך הפצה ארצי המפיץ את המוצרים לאלפי לקוחות ברחבי ישראל. הכוללים סיטונאים, רשתות שיווק, מינימרקטים, לקוחות מוסדיים, מפעלי מזון, כוחות הביטחון ואחרים.

וילי פוד